Hoppa till innehåll
Frida Faxborn
Frida Faxborn.

Stärkt producentansvar före pantsystem

Igår lämnade utredningen om ett pantsystem för småelektronik sina förslag till regeringen. Utredningen förordar istället för pantsystem/pantbevis på mobiler ett stärkt producentansvar för ökad insamling av elektronik.  IT&Telekomföretagen välkomnar detta då det skulle ge bättre miljöeffekter än ett kostsamt pantsystem som främst syftar till att samla in den historiska upplagringen av mobiler.

–  En pant riskerar att försämra cirkulariteten och istället stödja inköp av sämre mobiler med kortare livslängd och därmed leda till försämrad cirkularitet. Att som enda land i EU inrätta pant på mobiler skulle skapa olyckliga handelshinder för svenska företag och försämra svensk konkurrens, säger Frida Faxborn, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

– Vi uppmanar regeringen att lyssna till utredningens slutsatser. Stärk producentansvaret, använd utredningens underlag till pågående europeisk process för att se över ett gemensamt system och låt branschen bl.a. ta fram rättvisande data samt förbättra informationen till konsumenter om hur t.ex. mobiler kan återlämnas för att lägga grunden för ett förändrat konsumentbeteende.