Hoppa till innehåll
Nyligen presenterades Tomorrow Report från Nexer. En undersökning om digitalisering och framtidens teknik som visar på både utmaningar och möjligheter, ur svenska folkets perspektiv. 

Årets resultat visar att svenskarnas digitala självförtroende ökat under pandemin. Det skapar rätt förutsättningar för att realisera en förflyttning mot ett mer digitaliserat Sverige. Genom att ta tillvara på svenskarnas nyvunna självförtroende kan vi skapa incitament för framtidens jobb. Rapporten pekar på att stimulans krävs från regeringen och IT&Telekomföretagens förslag om Tech-checkar, – ett individbaserat stöd för digital kompetensutveckling för alla i yrkesverksam ålder, lyfts som ett viktigt initiativ som kan göra stor skillnad.  

– För att kickstarta en förändring och locka fler till utbildning så behövs incitament för individen. Vi på IT&Telekomföretagen vill se en kombination av en tech-check och kompetensavdrag för arbetsgivare, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen som medverkar i rapporten. 

Rapporten visar också ett ökande intresse för it-jobb bland kvinnor. Även om intresset fortfarande är större bland män så kommer utvecklingen, om den håller i sig, göra att kvinnors intresse kan gå om männens redan 2024. 

-Det är också otroligt stort att kvinnor nu är mer intresserade av IT och digitalisering. Tyvärr slits vi fortfarande med en snedvriden bild om techrelaterade yrken. Det handlar inte bara om programmering, det finns en enorm mängd olika roller allt från affärsutveckling och projektledning till hälsa och handel. Att attrahera kvinnor till IT-yrken handlar om förebilder, attraktiva uppdrag och sammanhang där man får använda sin fulla potential, fortsätter Åsa Zetterberg.  

-Vi sår frön för stora bekymmer i framtiden om vi inte håller Sverige i digital framkant. Nu är tiden för att rusta Sverige för framtiden, avslutar Åsa Zetterberg. 

Ta del av Tomorrow Report här
Tech check – Förslag till kickstart för digital kompetens­utveckling post corona