Hoppa till innehåll
Denna vecka presenterade EU-kommissionen en digital kompass som ska bana väg för ett digitalt kraftfullt Europa senast 2030.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill göra 2020-talet till EU:s digitala decennium och att alla medborgare och företag får tillgång till det bästa som den digitala världen har att erbjuda.

IT&Telekomföretagen välkomnar kommissionens inriktning och vill särskilt lyfta fram två av de konkreta mål som den digitala kompassen innehåller:

-Att minst 80 procent av alla vuxna i EU ska ha grundläggande digitala kunskaper. Där pekar man särskilt på att det också måste in fler kvinnor.

– Att en säker och hållbar infrastruktur med såväl fiber som 5G är en grundläggande förutsättning som alla måste kunna ha tillgång till.

Vi har länge betonat vikten av att möjliggöra ett livslångt lärande. Den strukturella förändringen som accelererat på senare år bidrar till att många vuxna inte har de digitala färdigheter som behövs för att dra nytta av omställningen som digitaliseringen innebär. Vi ser att det behövs en kompetensreform för att rusta individer för framtiden och stödja omställningen på arbetsmarknaden. Risken finns annars att det blir en fördröjning av den redan pågående digitaliseringen i hela det svenska samhället men också att Sverige hamnar efter jämfört med andra länder.

Bredbandsinfrastrukturen är en grundpelare i det digitala samhället och coronapandemin har än mer tydliggjort betydelsen av bredbandstillgång som en förutsättning för att kunna arbeta, studera, kommunicera och socialisera. Såväl offentlig sektor som näringsliv behöver fungerande uppkopplingar för att kunna bedriva sina verksamheter. En viktig vidareutveckling av dagens kommunikationsnät är 5G-utrullningen som för med sig nya förutsättningar för uppkoppling och kommunikation. För företag och offentliga aktörer kommer 5G att erbjuda helt nya möjligheter att leverera tjänster och att effektivisera produktion.

Vi uppmanar nu den svenska regeringen att ta fram en plan som visar inriktning och prioriteringar samt adresserar vilka utmaningar som kan lösas med hjälp av digitalisering. Omställning tar tid och resurser men kostnaden för att inte ställa om är betydligt högre. Målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver följas upp med konkreta förslag och medel som kan fungera som en katalysator för att driva på utvecklingen. Vi behöver en sammanhållande kraft för att driva digitaliseringen framåt.

EU-kommissionens ordförande betonar att man mobiliserar resurser utan motstycke för att investera i den digitala omställningen och att pandemin visat hur avgörande den är. Hur långt medlemsländerna har kommit ska granskas årligen. Pengarna till genomförandet ska bland annat komma genom EU:s coronakrispaket där minst 20 procent av satsningarna ska gå till digitalisering.

Sverige behöver nu använda de möjligheter som står till förfogande – för ett digitalt decennium.

Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef, IT&Telekomföretagen