Hoppa till innehåll
Detta bekräftas av det sammantagna resultatet av Womentor-företagens JÄMIX-resultat för 2020. JÄMIX är ett index framtaget av Nyckeltalsinstitutet som beskriver jämställdheten i organisationen grundat på nio kvantitativa nyckeltal gällande rådande arbetsvillkor för män och kvinnor. Det är tredje gången som Womentor-företagen deltar i mätningen. 

Ambition och tydliga målsättningar ger resultat
Ett av flera initiativ för att åtgärda snedfördelningen mellan kvinnor och män i branschen är IT&Telekomföretagens förändrings- och ledarskapsprogram Womentor, där målsättningen för företagen som deltar i programmet är att nå en jämn könsfördelning till år 2025 (not: där inget kön utgör mindre än 40 procent).  

– Vi ser ju att de företag som har viljan och ambitionen att arbeta strukturerat med målstyrning och uppföljning av jämställdhet och inkludering, också är de företag som lyckas genomdriva en konkret förändring och förflyttning, säger Ramm-Ericson. 

Bättre jämställda arbetsvillkor än genomsnittet
De 10 Womentor-företagen som deltagit i JÄMIX-mätningen har en sammanlagd medianpoäng på 127, vilket är bland de bästa av samtliga branscher som uppmättes året före (drygt 370 svenska företag och organisationer i alla branscher). 

Andelen jämställda yrkesgrupper ökar
Medianvärdet för de deltagande Womentor-företagen gällande andelen jämställda yrkesgrupper är 31 procent, jämfört med 18 procent för alla företag i svenskt arbetsliv föregående år. Det är också en ökning från föregående år då siffran för Womentor-företagen låg på 27 procent.  

Större andel kvinnor bland Womentor-företagen
Den totala andelen kvinnor i de deltagande Womentor-företagen är också något högre, jämfört med snittet bland IT&Telekomföretagens 1 350 medlemsföretag i branschen; 31% kvinnor jämför med 29 %. 

Läs mer om årets JÄMIX-resultat womentor.se