Hoppa till innehåll
Martin Savén är näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen sedan oktober förra året. Ett av hans ansvarsområden är IT-kompetensrådet vars arbete syftar till att säkra en god tillgång till digital spetskompetens.  Inför årets första rådsmöte frågade vi Martin Savén vad han ser som sin och rådets viktigaste uppgift. 

– Bland IT&Telekomföretagens medlemsföretag är svårigheten att rekrytera rätt kompetens ett av branschens största tillväxthinder. Här ser jag min och IT-kompetensrådets uppgift att kartlägga och uppmärksamma bristen på rätt kompetens och se till att relevanta beslutsfattare och intressenter får bra underlag och information kring situationen. Vi ska agera blåslampa för att få till de förändringar som måste till på många håll för att situationen ska blir bättre, säger Martin Savén.

Vilka är de största utmaningarna?

– Att kompetensbristen inte har en enskild orsak eller anledning utan att det är och har varit många olika samverkande faktorer som har gjort att kompetensförsörjningen till IT- och telekombranschen inte fungerar som den ska.

Vad tycker du om de satsningar som görs för att minska kompetensbristen?

– Det är mycket som görs idag men det behövs mer. Företagen behöver bli bättre på att nå ut med de goda jobbmöjligheter som finns i branschen både vad gäller ersättning och arbetsuppgifter. Samhället behöver lyckas vägleda fler att läsa de utbildningar som leder fram till där jobben finns – bland annat inom IT- och telekombranschen. Det är inte en eller några få saker som behöver göras i stället är det en helhet av många små och medelstora åtgärder och förändringar som måste till.