Hoppa till innehåll

Med anledning av den snabba händelseutvecklingen till följd av coronapandemin och dess stora påverkan på näringslivet, har IT&Telekomföretagen under våren genomfört två enkäter till medlemsföretagen för att få en bild över hur branschen påverkats. Detta är en sammanställning av den tredje enkäten som ägde rum i augusti.

Syftet med enkäten är dels att samla in den senaste informationen från våra medlemsföretag för att kunna informera om läget i branschen och ge bästa möjliga stöd till våra medlemmar, dels att informera beslutsfattare om vilka åtgärder som krävs för att stödja företagen i branschen.

Metod och fakta

Enkäten skickades ut till cirka 1300 vd:ar hos IT&Telekomföretagen och var öppen mellan den 20 och 31 augusti 2020. Den genererade totalt 153 svar.

Läs och ladda ner