Hoppa till innehåll

IT&Telekomföretagens förslag till kickstart för digital kompetensutveckling inspirerad av hem-PC-reformen

För att möta behovet av ökad digital kompetens på både bredden och spetsen föreslår IT&Telekomföretagen att ett system av individuella tech-checkar införs. Det ska vara inriktat mot individen och fungera som komplement till det kompetensavdrag riktat mot arbetsgivare som IT&Telekomföretagen föreslagit tillsammans med Almega. En viktig inspiration till tech-checken är hem-PC-reformen som varade 1998-2006, som bevisligen bidrog till en digital kompetensutveckling på bred front. Den exakta utformningen av tech-checkarna kan se lite olika ut, och här bjuder vi in företrädare för alla samhällssektorer till en gemensam diskussion. Några ingredienser som IT&Telekomföretagen ser som viktiga i ett tech-checksystem är:

  • Att den fokuserar på yrkesverksamma som har lämnat grundutbildningen bakom sig men behöver kompetensutveckling för att fortsätta vara anställningsbara och bidra till innovation och tillväxt högt upp i åldrarna.
  • Att den når ut brett och förutom anställda även inkluderar egenföretagare, ”gigare” och arbetssökande.
  • Att stödet öppnar inte bara för formell utbildning, utan även andra former av kompetensutveckling, vägledning och coaching.
  • Stödet, som kan vara i avdrags- eller bidragsform, rör sig om i storleksordningen 10 000 kr per individ. Hem-PC-reformen kan här fungera som kostnadsmässig förebild på både individnivå och statsfinansiell nivå. Kostnaden för staten av hem-PC uppgick till ca 4 miljarder kr för hela perioden. Denna kostnad betalade sannolikt igen sig mångdubbelt genom den kraftiga tillväxt vi sett i den svenska digitala sektorn sedan dess.

Coronakrisen innebär en avmattning av efterfrågan på viss IT-kompetens. Det finns dock all anledning att i likhet med tidigare kriser förvänta sig en kraftig uppgång av behovet av digital kompetens.

Förslaget kommer att presenteras närmare på ett webbinarium den 2 okt.