Hoppa till innehåll
Måndagen den 6 juli presenterade Almega sitt förslag till återstartsprogram med anledning av den pågående coronakrisen: ”Så kickstartar vi tjänstesektorn”.
Programmet består av tre delar. Den första delen fokuserar på åtgärder som stärker arbetsgivarnas möjligheter att återanställa och nyrekrytera samt på åtgärder som stimulerar tjänstekonsumtionen. Den andra delen består av förslag som syftar till att lyfta Sveriges tillväxt och näringslivets produktivitet och konkurrenskraft och del tre för fram viktiga investeringar avgörande för en framgångsrik hållbar omställning. De totala kostnaderna för åtgärderna uppgår till över 150 miljarder kronor, men investeringen är avgörande om landets viktigaste sektor ska komma på fötter igen.

IT&Telekomföretagen har tillsammans med Almegas övriga förbund varit delaktiga i framtagandet och vårt tidigare presenterade åtgärdspaket återspeglas i många av förslagen. IT&Telekomföretagens näringspolitiska chef Christina Ramm-Ericson lyfter särskilt fram tre områden av stor vikt:
– Accelerera den digitala transformationen såsom att investera i snabbt bredband och 5G.
Coronakrisen har visat på behovet av att människor och verksamheter över hela landet har tillgång till snabb och säker uppkoppling. Att investera i snabbt bredband och 5G skapar goda förutsättningar för samhället i stort och är en nödvändighet för landsbygden
– Säkra näringslivets kompetensförsörjning.
Bland annat föreslås att arbetstagarna får tillgång till särskilda tech-checkar för kompetensutveckling inom IT och ny teknik.
– Växla upp den digitala omställningen av vården och omsorgen.
Mot bakgrund av de många utmaningar som vården och omsorgen nu ställs inför (kopplat till coronaviruset och den demografiska utvecklingen) så behöver vi växla upp den digitala omställningen av hela systemet, och det brådskar.