Hoppa till innehåll

Install är ett norrländskt och jordnära företag med cirka 90 medarbetare. Företaget erbjuder heltäckande lösningar inom elteknik samt kommunikation, data, fiber- och teleinstallationer. Företagskulturen baseras på sunt förnuft och ett hjärta som klappar extra för Norrland och de företag som finns där. Något som blir ännu starkare under den kris som pågår kopplad till Covid-19.  

Åsa Zetterberg, IT&Telekomföretagens förbundsdirektör och Jan Fransson, vd och grundare av Install, hade ett samtal om varför värderingarna är avgörande för tillväxten, att det är viktigt att ha tydliga planer framåt trots kristider och hur den norrländska andan hjälper just nu.  

Åsa: Hur har ni påverkats av coronapandemin?
Jan: Ingen går oberörd genom det som sker nu. Så även om företaget i sin helhet inte drabbats i någon större utsträckning så har vi givetvis påverkats. Visst har vi haft högre sjukfrånvaro men inte så pass att det har påverkat våra uppdrag. Samtidigt ser vi skillnad i våra två affärer – när det kommer till el-sidan så har vi inte märkt så mycket medan kunderna på fibersidan har varit försiktigare. Den affären är lite mer säsongstyrd än elverksamheten, så nu börjar det visa lite mer livstecken.  

Åsa: Hur gör ni för att hålla rätt fokus trots krisen just nu?
Jan:  Vi har kontor på flera ställen, i Piteå, Luleå, Skellefteå och Örnsköldsvik. Jag skickar ut ett brev till alla medarbetare en gång i veckan. I det första brevet var jag ganska tydlig med vad en kris kan innebära och vad som kan hända. Det skapade lite oro, vi får inte glömma att många medarbetare är unga och har aldrig upplevt en kris. Nu är jag tydlig med hur det får för oss och att vi inte har drabbats i samma utsträckning som många andra vilket jag hoppas lugnar. Men vi brukar prata om att sunt förnuft ska styra oss. Det gäller också när det kommer till coronapandemin – det gäller att tänka sunt. Att vi inte blir för rädda eller att vi inte tar allt för lätt på den. Men det är klart, vi har jobb och det hjälper självklart väldigt mycket.  

Åsa: har ni använt er av något av de åtgärdspaket som regeringen har presenterat?
Jan: Vi har som sagt kommit ganska lindrigt undan. Vi har behövt korttidspermittera på ett kontor. Sedan har vi kunnat låta fibertekniker stötta på el-sidan vilket har varit bra. Jag tycker generellt att åtgärdspaketen har varit kraftfulla. Det har gynnat alla, det skapar lite lugn. Det är också tydligt att man har lagt striderna åt sidan för att fokusera på att rädda landet. Det känns bra.  

Åsa: Ser du några ljusglimtar trots den pågående krisen? 
Jan: Ja för oss så har distansarbetet faktiskt underlättat. Vi sparar tid då vi inte behöver resa till möten, det kan spara flera timmar under en dag. Vi var väl förberedda rent tekniskt för distansarbete men krisen gjorde att vi snabbt började använda den. Så implementeringen gick nog snabbare nu än vi annars hade klarat av. Sen kommer även sunt förnuft gälla här – vi kommer säkert inte helt ersätta fysiska möten med digitala men några fler möten med hjälp av tekniken blir det nog.  

Åsa: Hur ser era planer på lite längre sikt ut? 
Jan: Install bygger på ett lokalt starkt ägande med nyckelpersoner. Idag är vi sex bolag och vi har fullt fokus på Norrland. Vårt mål är att vi ska finnas på halva Sveriges yta, något vi är rätt nära nu! Däremot har vi inte tillväxt som ett uttalat mål. Men finns det utrymme på den lokala marknaden kombinerat med att vi hittar rätt personer som delar våra värderingar så vet vi att vi lyckas skapa både tillväxt och positivt resultat. Så länge personerna delar våra ledord – engagemang, tillit, respekt och ansvar – så är de i stort fria att bygga upp verksamheten efter de lokala förutsättningarna. Sen stöttar vi från centralt håll när det behövs. 

Inför 2020 satte vi höga mål och i samband med det beslutade vi oss för att bygga bolaget framåt med partners. Vi ägnade tid åt att hitta rätt vänner och tanken är att göra oss mer flexibla minska risken för långa och tröga processer. Det har också underlättat för oss nu under coronapandemin då vi har kunnat fokusera på att få in nyckelkompetenser i huset och samtidigt vara flexibla i vår bemanning.  

Åsa: Några avslutande ord?
Jan: Vi har sedan start 2016 vuxit på bra. Sen är det mycket osäkrare till hösten än det brukar vara men jag är övertygad om att det är i kris man utvecklas. Och vi i Norrland har alltid fått kämpa, det är därför vi är så himla duktiga här uppe!