Hoppa till innehåll

Med anledning av den snabba händelseutvecklingen till följd av coronapandemin och dess stora påverkan på näringslivet, har IT&Telekomföretagen skickat ut en enkät till medlemsföretagen med frågor kring hur krisen hittills påverkat branschen.

Enkäten, som skickades ut till cirka 1400 VDar, HR-chefer/ansvarig och försäljningschefer hos IT&Telekomföretagens medlemmar, var öppen mellan den 23 april och den 29 april 2020. Den genererade totalt 243 svar.

Påverkan på intäkter

Majoriteten av de svarande företagen bedömer att coronakrisen kommer att påverka intäkterna under 2020 i en negativ riktning. Endast 11 procent svarar att man bedömer att intäkterna kommer att vara oförändrade.

Permitteringar

En majoritet av de medverkande företagen säger sig redan ha permitterat personal alternativt tror sig behöva göra så längre fram. 21 procent svarade att man ännu inte nyttjat permitteringsmöjligheten, men att man tror att man kommer att behöva göra det längre fram.  41 procent av de svarande uppger att man inte permitterat personal och att man heller inte tror att så ska behöva ske framgent.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter och anstånd med skatteinbetalning

En majoritet, 83 procent, av de svarande företagen uppger att de använts sig av nedsättningen av arbetsgivaravgifter och 13 procent anstånd med skatteinbetalning.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter och anstånd med skatteinbetalning

Många uppdrag inställda eller uppskjutna

I enkäten rapporterade 66 procent att vissa befintliga uppdrag har blivit inställda eller uppskjutna och 61 procent att få nya uppdrag och affärer tillkommit under perioden. Cirka en fjärdedel rapporterar också problem med att få betalt av kund för utförda uppdrag.