Hoppa till innehåll

Johan Mann är förhandlingschef på IT&Telekomföretagen. Till vardags ger han och hans kollegor medlemsföretag personlig och professionell rådgivning i frågor om arbetsrätt, arbetsmiljö, lön, pensionsfrågor och allt som gäller anställningar, men nu ska han få ge svar på tal om myter när det handlar om kollektivavtal.

Myt nr 1: Kollektivavtal innebär intrång i valfrihet och integritet

Johan Mann svarar:
Jag håller inte med. Det finns visserligen vissa regler som talar om vad arbetsgivaren respektive medarbetarna måste uppfylla och i det avseendet innebär det ju att valfriheten på just dessa områden är något mindre. Men det finns ju även en hel del regler som är mer flexibla än de regler som finns i lag, exempelvis våra anställningsregler. En stor del av kollektivavtalen handlar om att hitta mer verksamhetsnära lösningar än vad de arbetsrättsliga lagarna erbjuder. Ibland kan företag utan kollektivavtal ha en uppfattning om att de därmed inte heller omfattas av lagregler, vilket ju inte är fallet.

Myt nr 2: Numera har många arbetsgivare ett bättre pensionssystem än ITP

Johan Mann svarar:
Det är nog inte helt sant. Bättre i vilket avseende? Ofta ser vi att de kollektivavtalade lösningarna och ITP ger ”mycket för pengarna” eftersom vi, i kraft av ett stort antal försäkrade, har kunnat pressa ner till exempel fondavgifter. Fondavgifter har en mycket större effekt på den slutliga pensionen än vad många tror. De flesta lösningarna som arbetsgivare tecknar utanför kollektivavtal är ITP-liknande. Men visst finns det en del frågor som vi behöver diskutera framgent, såsom exempelvis; Upp till vilka lönenivåer det är rimligt att göra pensionsavsättningar?Hur vi ska bättre kunna hantera rörliga lönedelar? Hur vi ska kunna öppna upp pensionsavtalet för mer möjlighet för företag och medarbetare att komma överens om fördelningen mellan lön och pension?

Myt nr 3: Kollektivavtal är bara värdefullt för låginkomsttagare

Johan Mann svarar:
Nej, det tycker jag inte. De regler vi har på IT-avtalet exempelvis fungerar som oftast mycket väl i verksamheterna.

Myt nr 4: Kollektivavtal hindrar arbetsgivare från att betala ut högre löner

Johan Mann svarar:
Inte alls. Det finns inga sådana regler som hindrar. Möjligtvis kan det vara så att företag som inte alls använder förmåner vid sidan av lön, har ett utrymme att höja lönerna mer. Mitt intryck är dock att det är extremt svårt att bedriva en verksamhet där man kan attrahera och rekrytera medarbetare på det sättet. Dock gäller det ju för våra företag, likväl som för deras medarbetarna, att kunna förklara och förstå att det finns många förmånsdelar i ett anställningserbjudande och att allt inte handlar om lönenivåer.

Myt nr 5: Det är nya tider nu. Kollektivavtalet hör till det förgångna

Johan Mann svarar:

Det tycker jag inte. Jag hoppas istället att vi kan teckna kollektivavtal som är fungerande för våra medlemsföretag med konstruktiva fackliga parter. Det är viktigt att vi kommer ihåg att alternativet, om vi inte tecknar kollektivavtal inom stora områden, blir att alltmer krav kommer resas på arbetsrättsliga lagregleringar. Dessa regleringar blir ofta resultatet av tillfälliga politiska majoriteter och som sådana blir de ofta kortsiktiga och kan ändras fram och tillbaka, dvs. det blir inga långsiktiga och stabila regler över tid. Generella lagregleringar är ofta inte heller så anpassade som de bör vara.