Hoppa till innehåll

IT&Telekomföretagen arbetar för ett mer branschtillvänt EU. För oss handlar det om att säkerställa att svenska företags innovationskraft och affärsmöjligheter stärks och utvecklas.

Den nya EU-kommissionen som tillträdde i december förra året har nu börjat leverera förslag. Kommissionen, som leds av tyskan Ursula von der Leyen, har aviserat att de kommer att ta fram ett antal initiativ som är av relevans för branschen och som vi därför kommer hålla koll på framöver. Dels handlar det om en vitbok[1] om de mänskliga och etiska konsekvenserna av AI, dels handlar det om ett lagstiftningsförslag kallat Digital Service Act som bland annat förväntas innehålla regler om mellanhandsansvar.

För IT&Telekomföretagens del är det givetvis angeläget att eventuella nya regleringar från EU i så stor utsträckning som möjligt baseras på en förståelse för svenska förhållanden och för svenska företags möjligheter och innovationskraft. Vi kommer därför att noga följa utvecklingen och i relevanta frågor försöka påverka förhandlingarna inom ramen för Almega och Svenskt Näringsliv.

E-privacy – integritet, konfidentialitet och strandade förhandlingar

Vad som händer i de strandade förhandlingarna om e-privacy om integritet och konfidentialitet i elektronisk kommunikation återstår att se. Den ansvarige kommissionären, fransmannen Thierry Breton, uppgav vid telekområdsmötet i december att Kommissionen nog skulle dra tillbaka förslaget och återkomma med ett nytt sådant eftersom motståndet mot förslaget var så starkt. Breton har emellertid senare sagt att det uttalandet var förhastat och vill återkomma i frågan.

För den som vill veta mer om vad EU-kommissionen planerar att göra under 2020 så är ett tips att titta på arbetsprogrammet, som kommer publiceras den 29 januari. Klicka här för att ta del av EU-kommissionens arbetsprogram 2020.

Brexit – a never ending story?!

Utöver alla de lagstiftningsförslag som ska presenteras och de pågående förhandlingar som ska hanteras under året så kommer EU och Bryssel fortsatt att behöva lägga mycket kraft på hanteringen av Brexit. Storbritannien kommer att lämna EU den 31 januari. Då inträder den så kallade övergångsperioden som varar fram till den 1 januari 2021 och innan denna tidpunkt måste parterna ha kommit överens om hur den framtida relationen ska se ut.

Sammanfattningsvis kommer alltså EU fortsatt att komma med initiativ som har en påverkan på förutsättningarna även för svenska företag. IT&Telekomföretagen kommer därför att följa utvecklingen noga.


[1] En vitbok är ett policydokument som innehåller konkreta handlingsplaner