Hoppa till innehåll

Trots att ingen ny teknologi är mer avgörande för vår konkurrenskraft än AI ligger Sverige rejält efter. IT&Telekomföretagens Åsa Zetterberg intervjuas i Affärsvärlden om Wallenbergstiftelsernas nationella initiativet WASP.

– Vi har saknat ett handfast och flerårigt program med tillhörande finansiering som främjar prioriterade insatser, koordinerar olika aktörer och accelererar utvecklingen. Wallenbergstiftelsernas insats för grundforskning och kompetens är anmärkningsvärt ambitiöst både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv, säger Zetterberg.

– Utan det här initiativet hade Sverige stått ännu längre bak och haft en ännu blekare AI-profil. Vad vi ska komma ihåg är att Wasp är riktat mot grundforskning och kompetensuppbyggnad.

– Men om Sverige ska bli bäst i världen på tillämpning av AI, så innebär det att andra satsningar måste göras parallellt för att AI ska komma till användning och skapa nytta. Här har Sverige fantastiska möjligheter och här behövs kraftfulla initiativ.

Intervjun publicerades i Affärsvärlden den 2019-10-24