Hoppa till innehåll

En ny rapport från myndigheten Tillväxtanalys visar att det finns en tydlig koppling mellan företags digitala mognad och dess lönsamhet och produktivitet.

Tillväxtanalys har tillsammans med statistikansvariga från OECD utarbetat ett särskilt index som mäter företags digitala mognad i tre dimensioner: tillgång till IT-kompetens, digitala verktyg samt samt användning av digitala kanaler i kundrelationerna. Detta index har sedan tillämpats på mikrodata på närmare 4000 svenska företag i olika branscher, vilket möjliggjort jämförelser mellan branscher, företagsstorlekar, regioner samt även internationellt.

Svenska företag bättre än OECD-snittet

Rapporten slår fast att det finns en tydlig samvarians mellan digital mognad, lönsamhet och produktivitet. IKT-sektorn är den bransch med högst mognad.

Digital mognad
Företags digitala mognad i olika sektorer. Källa: Tillväxtanalys, Företagens digitala mognad 2018

 

Vidare visar rapporten att:

  • Företagen i Stockholmsregionen i genomsnitt är betydligt mer digitalt mogna än övriga regioner.
  • Svenska företag klarar sig i genomsnitt bättre än OECD-snittet.

Anmärkningsvärt är dock att svenska IKT-sektorn är mindre mogen än IKT-branscherna i övriga OECD-länder.

Kompetenssatsningar behövs

Rapporten presenterades ett lunchseminarium på måndagen 16/9, där bland andra IT&Telekomföretagens förbundsdirektör Åsa Zetterberg deltog. Hon konstaterade att rapporten är ett bevis på att digital mognad är viktigt för företagens, branschers och hela Sveriges konkurrenskraft, och att vi behöver göra ännu mer satsningar på kompetens. Hon efterlyser en ny ”PC-reform” där arbetsgivare, individer och utbildningsanordnare tillsammans utarbetar modeller för kompetensutveckling hos yrkesverksamma. Som inspiration nämnde Åsa Zetterberg förslaget Study Friday, som IT&Telekomföretagen utarbetat tillsammans med bland annat Teknikföretagen, Sveriges Ingenjörer och de ledande tekniska högskolorna.

Vad gäller frågan IKT-branschens relativt övriga OECD-länder sämre mognad sa Åsa Zetterberg att detta förstås är något som branschen behöver studera närmare, men inte osannolikt hänger detta samman med IT-branschen brist på IT-experter, där ett underskott på 70 000 befaras till år 2022.

Digital mognad måste upp på agendan

Vid seminariet deltog även Teknikföretagens näringspolitiska chef Patricia Kempff samt Näringsdepartementets Smart Industri-ansvariga handläggare Susanna Jansson. Alla deltagare i panelen efterlyste en fördjupad förståelse, inte bara hos politiska beslutsfattare utan även hos företagare i allmänhet, för betydelsen av digital mognad i olika dimensioner. Alla var eniga om humankapitalets – kompetensens – betydelse.


Mer information

Rapport: Företagens digitala mognad 2018