Hoppa till innehåll

Artificiell intelligens (AI) ger möjligheter att förbättra människors vardag och välbefinnande. Men för att fullt ut kunna dra nytta av den behövs det mer kunskap. Därför startade IT&Telekomföretagen i början av året tankesmedjan THINK AI Sweden.

Lars Lundberg, näringspolitisk expert med ansvar för välfärdsteknologi, håller i smedjan. Tanken är att akademin, näringslivet och det offentliga ska kunna samlas för att diskutera hur Sverige kan få en ledande position inom AI.

– En tydlig framtidsbild är ett måste för att navigera rätt och för att kunna lösa många av de utmaningar som finns i samhället med hjälp av AI, säger Lars Lundberg.

Många positiva till AI

AI kan förklaras med att stora informationsmängder filtreras via algoritmer för att underlätta vardagen. Och svenskar är generellt positiva till AI. Det visar undersökningen Svenskar och robotar som har genomförts av Insight intelligence, CGI, IBM, Postnord och Scream Mediebyrå i samarbete det statliga forskningsinstitutet RISE.

– Det finns även forskning som visar att de flesta är positiva till AI som fenomen inom olika sektorer. Däremot är vården inte är lika positiv. Jag vet inte varför, men en förklaring kan vara frågan om integritet, säger Lars Lundberg.

Integritet måste värnas

Under de senaste åren har också frågor om integritet blivit aktuella, inte minst när det gäller hantering av personuppgifter. En annan farhåga som har väckts är odemokratiska länders vilja att övervaka sina medborgare.

– Det finns delar av AI som inte är trevliga. En av dessa är ansiktsigenkänning kopplat till icke demokratier. Det är obehagligt, men AI i sig själv kan inte bli farlig, säger Lars Lundberg.

Ger samhällsnytta

Den stora vinsten med AI är den samhällsnytta som den genererar. Genom att installera sensorsystem på tåg, i stället för att använda mätvagnar kan Trafikverket kontrollera järnvägarnas skick effektivare. Men nyttan går att hitta i alla delar av samhället.

– Till exempel erbjuder Norrtälje kommun GPS-spårare till dementa. Den är sedan kopplad till en anhörig och i sin tur till hemtjänsten. Det skapar en trygghet för alla. Största hindret för AI är inte tekniken. I många fall handlar det snarare om attityder, säger Lars Lundberg och fortsätter:

– Man ska ha klart för sig att digitalisering av nationer kräver kompetent ledarskap, säger Lars Lundberg.