Hoppa till innehåll

IT&Telekomföretagen välkomnar regeringens uppdrag om hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas som de har gett till Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket. Men utredarna måste ha ett öppet förhållningssätt, annars är risken stor att man inte tar tillvara den kompetens som finns.

Uppdraget är att analysera och komma med förslag på hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas. Det innebär i praktiken att den kartläggning med tillhörande förslag som IT&Telekomföretagen genomförde 2017, som visade på ett befarat underskott på 70 000 digitala experter år 2022, nu lyfts till att bli den samhällsfråga den verkligen är.

Utredare måste ha ett öppet förhållningssätt

Vi vill dock poängtera följande:

  • Utredarna måste ha ett vidöppet förhållningssätt till alla tänkbara källor till spetskompetens: akademiska såväl som icke dito, utländska såväl som svenska. Vi oroas över att utredaren kan landa i samma begränsade inom-akademiska perspektiv som präglade den nyligen presenterade styr och resursutredningen (STRUT). En utredning som IT&Telekomföretagen grundligt har kritiserat.
  • Högskolor, yrkeshögskolor och andra samhällsaktörer som bidrar till kompetensförsörjningen får inte stanna upp och avvakta utredningsresultatet. Som IT&Telekomföretagens rapport från 2017 visade är behoven akuta och vi behöver åtgärder nu.