Hoppa till innehåll

”Jag har varit här i nio år och detta är första gången jag deltagit i ett möte med politiker och myndigheter där arbetskraftsinvandringen kunnat diskuteras på engelska”.

Orden, översatta till svenska, är från Avinash Limaye, Sverigechef för Tata Consultancy Services (TCS), som årligen förser den svenska arbetsmarknaden med fler än tusen internationella IT-experter. Sammanhanget var ett frukostseminarium som nyligen hölls på IT&Telekomföretagen på temat ”Integrating international skills to Sweden – the Indian perspective”. Representanter för både indiska och svenska IT-bolag, Migrationsverket och riksdagsmän från socialdemokraterna och moderaterna hade bjudits in för att diskutera möjligheter och hinder för att Sverige ska bli en verklig talangdestination.

De viktigaste budskapen från de inbjudna IT-företagsrepresentanterna var följande:

Avinash Limaye: Handläggningsprocesserna måste bli mycket smidigare. En särskilt viktig fråga gäller tillstånden för anhöriga. TCS skulle vilja att de hanterades tillsammans med den ursprungliga ansökan om arbetstillstånd. TCS skulle också vilja se en lösning som i Finland där personnummer utfärdas tillsammans med arbetstillståndet. Överhuvudtaget behöver TCS och övriga internationella aktörer en mycket bättre transparens från, och en kontinuerlig dialog med, Migrationsverket. Detta gällande förändringar i formulär, processer och lagstiftning. Det är viktigt för att företagen skall kunna planera sin verksamhet och även för att förbättra Sveriges chanser att i framtiden attrahera internationell spetskompetens.

Ricky Dhillon, VD för rekryterings- och sourcingföretaget Otivr: Det är viktigt att Migrationsverket och andra myndigheter förstår att arbetskraftinvandringen är en process med många steg.  Ansökan om tillstånd är endast ett. Företagen och arbetskraftsinvandraren behöver smidigt fungerande processer i alla led.

Anna Cardeberg, HR-ansvarig på Episerver: Sverige är ur ett kulturellt perspektiv ett attraktivt land att söka sig till, men system och policies måste bli mycket smidigare. En särskilt besvärlig fråga för Episerver är de långa handläggningstiderna för förlängningsärenden. Dessa skapar mycket oro hos medarbetare och extraarbete för HR-ansvariga.

Cecilia Borin från Migrationsverkets avdelning för digitalisering och utveckling medgav att handläggningsprocesserna har varit för långa. Men hon kunde samtidigt visa siffror på att dessa har minskat under senare år. En nyhet för de flesta var att Migrationsverket, tillsammans med andra myndigheter inom det så kallade eSam-samverkansprogrammet håller på att utveckla Open Sweden. Ett digitalt hjälpmedel för privatpersoner som flyttar till Sverige.

Kompetensutvisningarna måste upphöra

I den avslutande diskussionen framhöll moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenegard vikten av att de så kallade kompetensutvisningarna upphör, som är en fråga som ska utredas som en del i regeringens 73-punktsprogram. Här uppstod en diskussion med socialdemokraternas Rikard Larsson från Socialförsäkringsutskottet. Larsson menade att utredningen i första hand ska kartlägga om det över huvud taget är problem med lagstiftningen. Lamt, kontrade Malmer Stenegard.

Vad gör Migrationsverket?

De båda riksdagsmännen tyckte samstämmigt att det behövdes ett forum där praktiska frågor kring arbetskraftsinvandringen kan diskuteras vidare. Något som ligger i linje med vad IT&Telekomföretagen också tycker. Vid seminariet fick alla deltagande en god möjlighet till dialog med Migrationsverkets representant och vi från branschen hoppas nu att Migrationsverket tar täten för fortsatt dialog.