Hoppa till innehåll

I dag dömdes Telia av Södertörns tingsrätt att betala 107 miljoner kronor till Copyswede för utebliven privatkopieringsersättning för iPhones sålda mellan 2009 och 2016. Det är en av många seglivade rättstvister på området vars juridiska detaljer vi inte behöver gå in på. Den centrala frågan är istället varför du som konsument ska betala hundratals, ja kanske till och med tusentals kronor, till Copyswede för varje smartphone du köper i Sverige? Är det för att du gör digitala kopior av alla de CD-skivor du mot förmodan fortfarande köper? Eller är det för att digitaliseringen har tvingat våra domstolar ner i den platonska grottan?

Platons berömda liknelse där en grupp människor tolkar världen genom de skuggor som ljuset kastar på grottans väggar är passande. Jag tvivlar inte på att dagens dom är juridiskt korrekt. Det är bara det att slutsatserna som tingsrätten drar, baserat på gällande lagstiftning, inte rimmar med den verklighet den är tänkt att reglera. Delar av domen är, med tanke på de digitala tjänsternas totala marknadsdominans, skrattretande. Eller vad sägs om att tjänster som Spotify skulle innebära en skada för upphovsmännen? Eller att tre kronor per gigabyte för smarta telefoner är en skälig ersättning för den teoretiska möjligheten att göra egna kopior av legalt införskaffad och klarerad musik? Vi pratar här om avgifter som kan sträcka sig lågt norr om tusen kronor per telefon.

Dagens dom visar att ersättningssystemet för privatkopiering nått vägs ände och att reformbehovet är stort. Alla vet att konsumenterna i mångt och mycket har gått över till digitala tjänster där rättigheterna redan är klarerade och ersatta. Att de nu med en schablonavgift på smarta telefoner måste betala dubbelt för sin musikkonsumtion eller betala trots att de inte använder sin telefon till att lyssna på musik, riskerar att sänka allmänhetens förtroende för upphovsrätten och förstärka bilden av den som irrelevant. Vilket förstås är tvärtemot vad vare sig vi eller för den delen Copyswedes huvudmän själva vill.

Ska den svenska digitala mediemarknaden stå stark även i framtiden krävs en balanserad, rättvis och inte minst digitalt anpassad upphovsrätt som respekterar såväl konsumenter, leverantörer som rättighetshavare. Annars kommer svensk upphovsrätt fortsatt att kantas av ändlösa och allt mindre begripliga tvister i de immaterialrättsliga domstolarnas skuggvärld.

Därför är det av största vikt att tillträdande regering prioriterar den översyn av privatkopieringsersättningen som ett enigt näringsutskott tillkännagav i våras.