Etta eller nolla? Ministern tar tempen på digitaliseringen

Se vårt Almedalsseminarium där Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson leder ett samtal med representanter för områden som i hög grad påverkas av och faktiskt är de egentliga beställarna av digitaliseringen.

Digitaliseringen är vår tids stora löfte. Ett löfte både om ökad välfärd, produktivitetsökningar och därtill kopplad tillväxt. IT&Telekomföretagens rapport ”Etta eller nolla?” visar att digitaliseringens möjligheter ännu bara är i sin linda, men också att förändringen går mycket snabbt. För de företag, branscher, regioner och länder som lyckas vara drivande i utvecklingen kommer löftet att infrias. De som däremot inte lyckas anpassa sig kommer att bli omsprungna. Detta gäller i högsta grad även för Sverige.

Regeringen presenterade nyligen sin digitaliseringsstrategi med målet att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Vad innebär det egentligen?

Sveriges bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP), samtalar med representanter för områden som i hög grad påverkas av och faktiskt är de egentliga beställarna av digitaliseringen. Hur ser de på utvecklingen inom sina områden och vad önskar de sig av digitaliseringspolitiken? Vilken nytta ser de att digitaliseringen ger människor?

Deltagare:

Peter Eriksson (MP), Bostads- och digitaliseringsminister
David Mothander, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
Maja Fjaestad, samhällspolitisk chef Kommunal
Karin Nygårds, lärare och ambassadör för digitaliseringen av skolan
Petronella Warg, ansvarig för samhällsrelationer Min Doktor

Etta eller nolla? Därför är digitaliseringen av Sverige en val…

TechSverige – Etta eller nolla? Därför är digitaliseringen av Sverige en valfråga

Publicerat av Almega den 5 juli 2017