Hoppa till innehåll

Yttrande: Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten KOM (2015) 626

IT&Telekomföretagen har lämnat yttrande över EU-kommissionens meddelande – Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten, KOM (2015) 626.

IT&Telekomföretagen stödjer EU-kommissionens reformambitioner för europeisk upphovsrätt i strategin för en digital inre marknad.

IT&Telekomföretagen uppskattar kommissionens utomrättsliga linje kring samverkan mellan olika marknadsaktörer för att adressera upphovsrättsliga intrång i den digitala miljön.

En stor del av de digitala intrång som gjorts i medialt innehåll bottnar i utbudsbrist, vilket lämpligast åtgärdas genom att tillgodose efterfrågan

Läs hela remissvaret här

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
24 februari 2016