Hoppa till innehåll

Remissvar: Promemorian Kompletteringar av RUT-avdraget

IT&Telekomföretagen har lämnat synpunkter på promemorian Kompletteringar av RUT-avdraget.

Sammanfattningsvis kan sägas att IT&Telekomföretagen delar Finansdepartementets analyser och förordar förslagen.

Läs remissvaret


I promemorian föreslås en komplettering av RUT-avdraget med en skattereduktion för trädgårdsarbete i form av beskärning och borttagande av träd och buskar, flyttjänster och it-tjänster. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
3 februari 2016

Länk till remissen på regeringen.se