Hoppa till innehåll

Remissvar: Ett stärkt konsument­skydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Remissen inkom från Finansdepartementet. IT&Telekomföretagen har svarat på remissen.

"IT&Telekomföretagen anser att det är viktigt att konsumenterna känner sig trygga och har ett adekvat konsumentskydd vid telefonförsäljning. Problemen med oseriösa aktörer som lurar konsumenter och småföretagare in i avtal de inte vill ingå är allvarliga och dessa aktörers beteende drabbar alla seriösa företag som använder telefonen för att sälja tjänster och ge kundservice."

Läs hela remissvaret


Utredningens uppdrag

Utredningens övergripande uppdrag är att överväga om konsumentskyddet i samband med telefonförsäljning behöver stärkas och att vid behov föreslå åtgärder.

En åtgärd som ska övervägas är om det bör införas ett krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning till konsumenter. En annan åtgärd är om det bär införas ett krav på godkännande på förhand för att marknadsföring per telefon ska få ske, s.k. opt in. I uppdraget ingår även att analysera hur spärrregistret NIX-Telefon fungerar och att värdera om det fungerar tillfredsställande. Utredningen ska också bedöma om småföretagare behöver ett särskilt skydd.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
2 november 2015

Länk till remissen på regeringen.se