Hoppa till innehåll

Remissvar: Energiskatt på el – en översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen ”Energiskatt på el – en översyn av det nuvarande systemet”, (SOU 2015:87), betänkande av utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el.

"IT&Telekomföretagen ser mycket positivt på utredningens förslag att datorcenterverksamhet omfattas av en lägre energiskatt.

Vi kan konstatera att samla datorkraft i en stor anläggning är både en ekonomisk fördelaktig lösning för branschens kunder, samtidigt som man gör stora miljövinster, jämfört med att varje kund har en egen datorhall.  IT-sektorn arbetar också aktivt med att minska energiförbrukningen i datorer och andra produkter samt att öka återvinningen av överskottsenergi från datorhallar.  

Vi ser också att det är viktigt med en konkurrensneutral beskattning jämfört med våra Nordiska grannländer för att inte tappa nuvarande och kommande investeringar och riskera att It-företag flyttar från Sverige med förlorade arbetstillfällen som följd."

Läs hela remissvaret här


Utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el överlämnade den 9 oktober 2015 sitt betänkande ” Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande systemet  " till regeringen.

Utredningens uppdrag har varit att se över dagens system för beskattning av el. Utredningen har efter sin översyn valt att bygga vidare på det nuvarande systemet, men föreslår att en ny bransch – datacenter-industrin – läggs till bland dem som bara betalar 0,5 öre i elskatt. Förslaget gäller vissa större datorhallar. Motivet är bl.a. att de är internationellt konkurrensutsatta och bedriver elintensiv verksamhet. Utredningen föreslår vidare att systemet för energiskatt på el EU-anpassas genom att i princip alla företag som får den lägre skattenivån erhåller den genom ett återbetalningsförfarande. Undantaget från detta är riktigt stora elförbrukare. Återbetalning till dem som bedriver industriell verksamhet ska bara medges för belopp över 12 000 kr per år.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
12 januari 2016

Länk till remiss på regeringen.se