Hoppa till innehåll

Remissvar: eCall-tillägg i PTS nödsamtalsföreskrifter

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen.

Läs hela remissvaret här

Post- och telestyrelsen (PTS) avser att med stöd av 30 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation utfärda föreskrifter om ändring av Post- och telestyrelsens föreskrifter avseende förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst (PTSFS 2008:2) ändrad genom (PTSFS 2011:4) nedan kallade "nödsamtalsföreskrifterna".

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Status
Besvarad

Från
Post& telestyrelsen

Svar senast
28 oktober 2016

Läs remissen