Remiss av Svenska kraftnäts promemoria Förslag till ändring i förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (1999:716)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar Svenska kraftnäts förslag till ändring i förordning

Detta ärende

Status


Från

Infrastrukturdepartementet


Svar senast

15 november 2021


Länk till remiss

Remiss av Svenska kraftnäts promemoria Förslag till ändring i förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail