Hoppa till innehåll

Remiss av Svenska kraftnäts promemoria Förslag till ändring i förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (1999:716)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar Svenska kraftnäts förslag till ändring i förordning

Kontaktperson