Hoppa till innehåll

Remiss av rapporten Säker och effektiv tillgång till mätvärden på den svenska slutkundsmarknaden (R2024:03)

Tillgången till flexibla resurser är en nyckel för ett planerbart, effektivt och hållbart elsystem. Elmarknadsdirektivet slår därför fast att slutkunder ska ha tillgång till sina mätvärden för att kunna anpassa sin energianvändning, erbjuda sin flexibilitet och sänka sina elkostnader. Slutkunder ska också kunna ge energitjänsteföretag åtkomst till mätvärdena så att energitjänster kan utvecklas och nyttjas.

TechSverige har bjudits in att svara på remissen.

Status
Under bearbetning

Från
Energimarknadsinspektionen

Svar senast

Länk till remiss

Kontaktperson

Frida Faxborn

Projektkoordinator, Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 18 +46 72 202 33 97 E-post

Läs mer