Hoppa till innehåll

Remiss av Hemställan om ändringar i förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken gällande producentansvaren (2024/00597)

Naturvårdsverket hemställer om ändringar i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Naturvårdsverket har identifierat att nuvarande nivå på tillsynsavgifterna för producentansvaren inte är tillräckliga för att täcka myndighetens tillsynsverksamhet över berörda producenter. För att uppnå full kostnadstäckning har Naturvårdsverket beräknat nya avgiftsnivåer.

TechSverige har bjudits in att svara på remissen.

Status
Under bearbetning

Från
Klimat- och näringslivsdepartementet

Svar senast
28 maj 2024

Länk till remiss

Kontaktperson

Frida Faxborn

Projektkoordinator, Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 18 +46 72 202 33 97 E-post

Läs mer