Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (2021/01304)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar Harmoniserade regler för artificiell intelligens

Detta ärende

Status


Från

Infrastrukturdepartementet


Svar senast

24 juni 2021


Länk till remiss

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens