Hoppa till innehåll

Remiss av EU-rättsakt COM(2017)257: Förslag till förordning om ett marknadsinformationsverktyg

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att ge synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till förordning om ett marknadsinformationsverktyg som syftar till att hjälpa kommissionen att begära in nödvändig information direkt ifrån företag i fall där den inre marknaden fungerar bristfälligt, antingen på grund av enskilda överträdelser från företag eller på grund av så kallade market failures.

Den 2 maj 2017 presenterade kommissionen ett åtgärdspaket i syfte att förstärka efterlevnaden och funktionen av den inre marknaden. En del av detta paket, som består av tre delar, utgörs av ett förslag till en förordning för att införa ”Single Market Information Tool” (SMIT), ett marknadsinformationsverktyg med syfte att möjliggöra för kommissionen att begära in information direkt från företag på den inre marknaden.

Status
Besvarad

Från
Utrikesdepartementet (Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad)

Svar senast
15 augusti 2017

Länk till remissen