Hoppa till innehåll

Remiss av EU-rättsakt COM(2017) 256: Förslag till förordning om en Digital Portal

IT&Telekomföretagen har erbjudits att ge synpunkter på Europeiska kommissionens förslag gällande skapandet av en samlad portal digital portal – ”Single Digital Gateway” (Digitala Portalen).

Den 2 maj 2017 presenterade kommissionen ett åtgärdspaket i syfte att förstärka efterlevnaden och funktionen av den inre marknaden. En del av detta paket, som består av tre delar, utgörs av ett förslag till en förordning för att skapa en samlad Digital Portal. Initiativet om en samlad digital portal aviserades delvis både i kommissionens strategi för en inre digital marknad och också i kommissionens inremarknadsstrategi för varor och tjänster under 2015.

Förslaget om en Digital Portal har fyra övergripande syften; att tillhandahålla medborgare och företag inom EU – 1) högkvalitativ och korrekt webbaserad information, 2) möjlighet att använda elektroniska förfaranden, 3) via Internet få tillgång till hjälpfunktioner och problemlösningstjänster och, 4) via Internet få återkopplingsmöjlighet till kommissionen och medlemsstaterna avseende hinder på den inre marknaden – när de göra affärer, reser till, köper från, arbetar, studerar eller uppehåller sig i en annan MS inom unionen.

Status
Besvarad

Från
Utrikesdepartementet (Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad)

Svar senast
15 augusti 2017

Länk till remissen