Hoppa till innehåll

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport om Funktionskrav på elmätare

IT&Telekomföretagen har valt att avstå från att besvara remissen.

Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att ta fram förslag till de författningsändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. Förslagen ska bygga på de åtta funktionskrav som Ei föreslog i rapporten Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei R2015:09).

IT&Telekomföretagen har valt att avstå från att besvara remissen.

Status
Avstod från att svara

Från
Miljö- och energidepartementet

Svar senast
16 februari 2018

M2017/02657/Ee