Hoppa till innehåll

Remiss av departements­promemorian Ersättning vid expropriation av bostäder (Ds 2016:16)

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att lämna remissvar.

Utredningsuppdraget avser reglerna om ersättning vid expropriation och andra sådana förfoganden till ägare av småhusfastigheter, bostadsrättshavare och bostadshyresgäster. Det har närmast föranletts av de problem som väntas uppkomma vid den planerade flyttning av Kiruna stad som beror på behovet att utvidga LKABs gruvdrift i riktning  mot Kiruna tätort. Flyttningen, som väntas pågå under omkring 20 år, kan väntas medföra en betydande påverkan på bostadsmarknaden. Man kan förutse att expropriationsersättningarna inte alltid kommer att räcka till för att skaffa villaägare, bostadsrättshavare och hyresgäster en likvärdig bostad i samhället.

Status
Avstod från att svara

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
30 september 2016

Länk till remissen på regeringen.se