Remiss av Ändringar i radio- och tv-lagen (Ds 2021:12)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar Ändringar i radio- och tv-lagen

Detta ärende

Status


Från

Kulturdepartementet


Svar senast

16 augusti 2021


Länk till remiss

Remiss av Ds 2021:12 Ändringar i radio- och tv-lagen

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail