Hoppa till innehåll

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om internationell roaming

Remissen inkom från Näringsdepartementet

Läs remissen här

Läs IT&Telekomföretagens remissvar.

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast
15 oktober 2012

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 70 756 00 20 E-post

Läs mer