Hoppa till innehåll

Kommissionsförslag om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel

IToTelekomföretagen avstod möjligheten att svara på remissen.

Europeiska kommissionen har åtagit sig att säkerställa fri rörlighet för varor och tjänster och säkerställa att "privatpersoner och företag obehindrat kan använda sig av nättjänster under rättvisa konkurrensförhållanden". Vad gäller nuvarande mervärdesskatteregler ges i meddelandet från maj 2015 "En strategi för en inre digital marknad i Europa"1 och meddelandet från april 2016 om en handlingsplan för mervärdesskatt: "Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU – Dags för beslut"2 hög prioritet åt att avskaffa hindren för gränsöverskridande e-handel som följer av betungande mervärdesskatteregler samt en inbyggd brist på neutralitet som skadar EU:s näringsliv. Förslagen kommer att modernisera de nuvarande mervärdesskattereglerna för e-handel och hjälpa till att framtidssäkra mervärdesskatten.

Status
Avstod från att svara

Från
Finansdepartementet

Svar senast
31 januari 2017