Hoppa till innehåll

KOM (2012) 372 Kommissionens förslag till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning

Remissen inkom från Justitiedepartementet den 30 augusti 2012

Läs remissen här

Ta del av IT&Telekomföretagens remissvar

Status
Besvarad

Från
EU-Kommissionen

Svar senast
28 september 2012