Hoppa till innehåll

IT&Telekom­företagens synpunkter på rapporten: Digitalisering, främjande och framtid – en utredning kring behov av digitaliseringsfrämjande insatser

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att yttra sig över rapporten ”Digitalisering, främjande och framtid – en utredning kring behov av digitaliseringsfrämjande insatser”.

Hur ställer ni er till de behov av främjande av digitaliseringen som beskrivs i rapporten (kap. 6), vad behöver främjas? finns ytterligare behov? kan behoven preciseras?

Det finns flera behov av digitaliseringsfrämjande insatser som måste till för att vi ska uppfylla det IT-politiska målet om att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Precis som rapportförfattarna skriver så är digitaliseringen omvälvande och påverkar alla delar av samhället.

I vårt yttrande lyfter vi några av de viktigaste insatser som vi anser att staten bör fokusera på – insatser som även delvis lyfts fram i rapporten. 

Läs hela yttrandet här