Hoppa till innehåll

Förslag till svenskt genomförande av Europaparlamentets och rådets direkt om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)

Remissen inkom från Miljödepartementet

Läs remissen här.

IT&Telekomföretagens/Miljörådets remissvar.

Status
Besvarad

Från
Miljödepartementet

Svar senast
1 oktober 2013