Hoppa till innehåll

Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

IToTelekomföretagen avstod från att svara på denna remiss.

Ett flexibelt elsystem är en förutsättning för att uppnå balans mellan produktion och förbrukning. På en framtida elmarknad med en hög andel förnybar och variabel elproduktion kommer det att bli viktigt att ta tillvara samtliga flexibilitetsresurser i elsystemet, det vill säga flexibel produktion, lagring och efterfrågeflexibilitet.

Att skapa förutsättningar för en mer flexibel efterfrågan står högt på den europeiska agendan. I juni 2015 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) regeringens uppdrag att närmare studera efterfrågeflexibiliteten i det svenska elsystemet. Syftet med uppdraget är att föreslå åtgärder för att underlätta och påskynda utvecklingen mot en större effektivitet på elmarknaden genom en ökad efterfrågeflexibilitet.

 

Status
Avstod från att svara

Svar senast
21 april 2017

Länk till remissen