Hoppa till innehåll
IT- och telekombranschens kunder, både inom det privata och det offentliga, ställer allt mer långtgående krav relaterade till miljö och hållbarhet i sin upphandling och i sina inköp. 

Det gäller exempelvis lagkrav som rör tillverkning, använda material och kemiskt innehåll, design, energiförbrukning, ljud, ergonomi, samt omhändertagande av uttjänta produkter.

Vad som allt oftare efterfrågas är också vilka sociala hänsyn en tillverkare av IT tar, framförallt via sina underleverantörer i tredje land.

Hur arbetar TechSverige med krav och lagstiftning för hållbarhet?