Hoppa till innehåll
Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag av en viss storlek måste upprätta en hållbarhets­rapport (lagen har tillämpats från räkenskapsåret 2017).

Hållbarhets­rapporten kan antingen utformas som en del av förvaltningsberättelsen eller som en separat bilaga skild från årsredovisningen. Hållbarhets­rapporten ska innehålla information om verksamhetens konsekvenser på följande områden: miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter, motverkande av korruption. Syftet med lagen är att göra information om företags hållbarhetsarbete mer transparent och jämförbar.

Många företag redovisar öppet sitt hållbarhetsarbete och sitt sociala och etiska ansvarstagande, antingen som en del av ordinarie årsredovisning eller i särskilda hållbarhets­rapporter. I de allra flesta fall publiceras dessa på företagens webbplatser.

Vilka krav ställer kunderna på IT-produkter?