Hoppa till innehåll
Idag används ibland uttrycket Hållbar IT som förutom miljöaspekten också omfattar socialt och ekonomiskt ansvarstagande.

Branschen står inför den stora utmaningen att kommunicera hållbara lösningar till kunder och beslutsfattare inom både det privata och det offentliga. Vi ska påvisa förbättringar som resulterar i lägre kostnader, bättre miljönytta och en högre livskvalitet.

Vad är greenwashing?