Välfärdsteknik och tjänster, Allmänna bestämmelser (10 ex)

300 kr

900 kr exkl. moms för icke-medlemmar

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas på avtal där parterna ingår avtal om Leverantörens löpande tillhandahållande av välfärdstjänster, i förekommande fall baserade på införd välfärdsteknik.

De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.

Tryckta standardavtal köps via print on demand: Alla våra standardavtal trycks då kunden gör ett köp av tryckta standardavtal, sk print on demand. Vid köp av print on demand-produkter upphör ångerrätten när produktionen av varan har påbörjats, detta innebär att köpet av tryckta standardavtal är bindande.

Ladda ner
Artikelnr: T-052-P Kategori:

Innehåll

 1. Definitioner
 2. Införandet av Tjänsten
 3. Leverantörens åtaganden
 4. Kundens åtaganden
 5. Försening
 6. Samarbetsförhållanden
 7. Ändringar av Tjänsten
 8. Ersättning
 9. Immateriella rättigheter
 10. Intrång i immateriell rättighet
 11. Avtalsperiod
 12. Förtida upphörande
 13. Ansvar för Fel
 14. Ansvarsbegränsningar
 15. Sekretess
 16. Personuppgifter
 17. Säkerhet
 18. Revision
 19. Affärsetiska principer
 20. Avveckling
 21. Meddelanden
 22. Överlåtelse
 23. Tillämplig lag, tvist