Tjänster, Allmänna bestämmelser (10 ex)

300 kr

900 kr exkl. moms för icke-medlemmar

För att förenkla för dig att göra affärer erbjuder TechSverige ett standardavtal för tjänstesektorn. Avtalet, som inte är branschspecifikt, är avsett att användas för uppdrag inom alla olika verksamhetsområden.
De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.

Tryckta standardavtal köps via print on demand: Alla våra standardavtal trycks då kunden gör ett köp av tryckta standardavtal, sk print on demand. Vid köp av print on demand-produkter upphör ångerrätten när produktionen av varan har påbörjats, detta innebär att köpet av tryckta standardavtal är bindande.

Ladda ner
Artikelnr: T-032-P Kategori:

Innehåll

Tjänstens omfattning
Tjänstens genomförande
Ansvar
Rättigheter
Rättighetsklarering
Intrång i immateriell rätt
Tredjepartsprodukter
Sekretess
Ersättning
Betalning
Upphörande
Force majeure
Överlåtelse
Tvist