IT-Tjänster, Allmänna bestämmelser (10 ex)

300 kr

900 kr exkl. moms för icke-medlemmar

IT-Tjänster kan användas för ett stort antal olika IT-relaterade tjänster när en leverantör ska utföra ett uppdrag åt en kund utan att uppdraget är att åstadkomma ett visst överenskommet resultat, som kan verifieras vid en acceptanstest. IT-Tjänster avser tjänster som utförs på löpande räkning t.ex. förstudie, projektledning, programmering, designarbete, dokumentationsarbete och andra konsulttjänster.

Detta standardavtal är avsett att tillämpas på avtal om IT-relaterade tjänster. Dessa allmänna bestämmelser är inte avsedda att tillämpas på uppdrag där leverantören ska åstadkomma ett visst resultat med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser utgör bilaga till av parterna träffat avtal. Avtalet med bilagor benämns nedan Avtalet. Om det i Avtalet förekommer motstridiga uppgifter har de av parterna upprättade delarna av Avtalet företräde framför dessa allmänna bestämmelser.

IT -Tjänster uppdaterades 2020 avseende personuppgifter på grund av Förordning (EU) 2016/679 (GDPR).

De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.

Tryckta standardavtal köps via print on demand: Alla våra standardavtal trycks då kunden gör ett köp av tryckta standardavtal, sk print on demand. Vid köp av print on demand-produkter upphör ångerrätten när produktionen av varan har påbörjats, detta innebär att köpet av tryckta standardavtal är bindande.

Ladda ner
Artikelnr: T-021-P Kategori:

Innehåll

Tjänstens omfattning
Tjänstens genomförande
Ansvar
Immateriella rättigheter
Rättighetsklarering
Intrång i immateriell rätt
Sekretess
Ersättning
Betalning
Affärsetiska principer
Upphörande
Force majeure
Överlåtelse
Meddelande
Tillämplig lag, tvist