IT-Infrastrukturtjänster, Allmänna bestämmelser (10 ex)

300 kr

900 kr exkl. moms för icke-medlemmar

IT-Infrastrukturtjänster kan användas när leverantören löpande utför infrastrukturtjänster, som till exempel drift och arbetsplatstjänster, åt kunden, oavsett var detta sker någonstans. IT-Infrastrukturtjänster har ersatt IT-Drift.
Uppdaterade 2020 avseende personuppgifter på grund av Förordning (EU) 2016/679 (GDPR).

Tryckta standardavtal köps via print on demand: Alla våra standardavtal trycks då kunden gör ett köp av tryckta standardavtal, sk print on demand. Vid köp av print on demand-produkter upphör ångerrätten när produktionen av varan har påbörjats, detta innebär att köpet av tryckta standardavtal är bindande.

Ladda ner
Artikelnr: T-018-P Kategori:

Innehåll

Definitioner
Leverantörens åtagande
Kundens åtagande
Övertagande – Nyetablering av tjänsten
Övertagande av medarbetare, utrustning, programvara m.m
Ändring av tjänsten
Dokumentation
Samarbetsförhållanden
Ersättning, avgifter och betalningsvillkor
Avgifter
Resekostnader
Annan ersättning
Slutkrav
Risken för utrustning, programvara och data
Immateriella rättigheter
Intrång i immateriell rättighet
Säkerhet
Personuppgifter
Revision (granskning)
Sekretess
Ansvar för tjänsten
Ansvarsbegränsning
Affärsetiska principer
Avtalsperiod
Förtida upphörande
Avveckling av samarbete
Meddelanden
Överlåtelse
Tillämplig lag, tvist