Mikael Jonasson

Arbetsrättsjurist

Mikael, som är jurist med arbetsrättslig inriktning, arbetar på Almegas kontor i Malmö med rådgivnings- och förhandlingsverksamhet med tyngdpunkt på Almega Tjänsteförbunden, Tjänsteföretagen, IT & Telekomföretagen, Innovationsföretagen och Kompetensföretagen.

Bransch/Förbund

Almega Tjänsteförbunden, Almega Tjänsteföretagen, Innovationsföretagen, Skolor, Förskolor, Kompetensföretagen, TechSverige

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 40 35 25 87
Mobiltelefon: +46 70 525 25 87
Epost: mikael.jonasson@almega.se
Ort: Malmö

Malmö

Besöksadress: Navigationsgatan 1, Malmö
Postadress: Box 186, 201 21 Malmö