Anställda i tech­branschen

Branschen sysselsatte 2018 nästan 220 000 personer.

IT-kompetensbristen - en rapport om den digitala sektorns behov av spetskompetens (PDF)

ITTelekom_Rapport_Brist_På_IT-kompetens_start.jpg

 

Kompetensbehovet inom IT- och telekombranschen och hela den digitala sektorn är både akut och strukturellt vilket innebär att en rad åtgärder, och inte bara enskilda insatser, är nödvändiga. Om dessa åtgärder realiseras har Sverige goda möjligheter till fortsatt tillväxt och konkurrenskraft, och att leva upp till regeringens målsättning att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, men det är nu mycket hög tid att agera.

 

Statistiken uppdaterades i oktober 2020, källa Statistiska Centralbyrån (SCB).