Hoppa till innehåll

Köp- och användarvillkor

Köpvillkor

Print on demand: Alla våra standardavtal trycks då kunden gör ett köp av tryckta standardavtal, sk print on demand. Vid köp av print on demand-produkter upphör ångerrätten när produktionen av varan har påbörjats, detta innebär att köpet av tryckta standardavtal är bindande.

Leveranstid: Den förväntade leveranstiden på tryckta standardavtal är 2-5 arbetsdagar. 

Priser: Priserna är angivna i SEK exklusive gällande moms. 

Betalning: Betalningsvillkor: 30 dagar.

Personuppgifter: Personuppgifter som du lämnat till oss kommer enbart att användas av oss på Almega för att vi ska kunna behålla vår kundrelation. Vill du göra någon ändring av uppgifterna gör du detta under Mitt konto-Kundinformation (ligger under ditt namn uppe till höger). Vill du bli borttagen ur registret gör du det lättast genom att kontakta oss via standardavtal@techsverige.se. Läs mer om Almegas dataskyddspolicy på vår webb

Allmänna användarvillkor för standardavtalen

Allt tillgängligt material som ingår i TechSveriges standardavtal är framtaget av TechSverige. Mångfaldigande av materialet är enligt lagen om upphovsrätt 1960:729 förbjuden. 
Användare av tryckta avtalsdokument får inte kopiera, scanna, trycka, duplicera, eller på något sätt hantera avtalen elektroniskt, avtalen får ex inte mailas. 

Användarvillkor för abonnemang på TechSveriges standardavtal

 1. Allmänt
  TechSverige tillhandahåller via denna webbshop en abonnemangsbaserad digital tjänst, i användarvillkoren nedan kallat Tjänsten, som ger tillgång till nedladdning av samtliga TechSveriges standardavtal.

  I användarvillkoren nedan kallas det företag eller organisation som beställer abonnemangstjänsten för Företaget och TechSverige (organisationsnummer 802410-1936) för TechSverige.

  Företaget äger rätt att under gällande abonnemangsperiod på nedan angivna villkor låta Företagets anställda använda Tjänsten beskriven i punkt 2.
 2. Tjänsten
  Direkt efter att Användaren via denna webbshop beställt Tjänsten och accepterat detta Avtal får Användaren tillgång till det innehåll som vid var tidpunkt tillhandahålls på Webbplatsen. Tjänsten och dess innehåll kan i framtiden från tid till annan komma att bytas ut. Byte, ändring eller uppdatering av Tjänstens innehåll samt ändringar i hur Webbplatsen i övrigt ser ut ska inte anses utgöra en ändring av Avtalet eller av Tjänsten. Användaren måste, för att kunna nyttja Tjänsten, registrera ett användarkonto på Webbplatsen. Företaget löser ett abonnemang kopplat till en användare. Användaren ansvarar för all användning av Tjänsten som sker genom Användarens användarkonto.

  Tjänsten omfattar digital tillgång till de av TechSverige utgivna allmänna bestämmelser, avtal och kommentarer som vid var tid finns publicerade på Webbplatsen. Dessa dokument kallas nedan Avtal. De Avtal som omfattas av Tjänsten presenteras i denna webbshop.
 3. Tillåten användning av Tjänsten
  Företaget äger rätt att under gällande abonnemangsperiod sända Avtalen i samband med offertgivning och/eller avtalsförhandlingar till kund, presumtiv kund eller samarbetspartner. Avtalen får sändas elektroniskt eller utskrivna i pappersform.

  Är Företaget advokatbyrå, juristfirma eller motsvarande konsultföretag får Avtalen under gällande prenumerationsperiod användas enbart i den egna verksamheten och i samband med rådgivning åt kunder. Avtalen får inte skickas till sådant Företags kunder (klienter) för att denna ska använda Avtalen mot sina kunder eller samarbetspartners.
 4. Företagets åtagande
  Företaget förbinder sig att:
  a) Tillse att endast anställda i Företaget får tillgång till Avtalen via Tjänsten,
  b) Tillse att Avtalen inte lagras elektroniskt annat än i samband med tillåten användning enligt punkt 3,
  c) Tillse att Avtalen inte skrivs ut eller använts i pappersform annat än i samband med tillåten användning enligt punkt 3,
  d) Tillse att utskrivna Avtal i pappersform inte används efter Användaravtalets/ abonnemangsperiodens upphörande,
  e) Tillse att Avtalen endast levereras i sin helhet, samt att
  f) Vid abonnemangsperiodens upphörande se till att Avtalen inte finns tillgängliga i elektronisk form eller att det finns från Tjänsten utskrivna Avtal på Företagets kontor i pappersform.
 5. Avgift
  Abonnemangsavgiften betalas periodvis i förskott, via Webbplatsens föreslagna betalsätt, för respektive abonnemangsperiod. TechSverige äger rätt att ändra avgiften under förutsättning att Företaget aviserats därom senast en månad i förväg. Den nya avgiften gäller från och med när abonnemangsperioden förlängs.
 6. Abonnemangsperiod och uppsägning
  Abonnemangsperioden förlängs automatiskt med 1 (ett) år i taget. Vill man avsluta abonnemanget görs detta av Företaget via kontot i Almegas webbshop senast 1 (en) månad före abonnemangsperiodens utgång. Om du avbryter din betalning innan ditt nuvarande abonnemang gått ut kommer du inte att återbetalas för resten av innevarande abonnemangsperiod som redan betalats. TechSverige får säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om Företaget bryter mot användarvillkoren eller inte betalt förfallna avgifter och inte vidtagit rättelse inom 15 arbetsdagar efter begäran om sådan rättelse från TechSverige.
 7. Ändrade villkor
  TechSverige äger rätt att ändra användarvillkoren under förutsättning att Företaget aviserats därom senast tre månader i förväg. De ändrade villkoren gäller från och med när abonnemangsperioden förlängs.

E-signering och digital signering av dokument

Det finns inget krav på att själva standardavtalet (dvs bilagan) ska vara digitalt signerade för att vara gällande mellan parterna. Detta har inte varit tanken, inget signaturblock finns i våra standardavtal. Men det är vår rekommendation att samtliga parter signerar avtal främst för att båda parter enkelt ska kunna visa på vilka standardvillkor/bilagor som parterna har kommit överens om ska ingå i sitt avtal.

Vi rekommenderar våra kunder att använda den lösnings som erbjuds av DocuSign, de erbjuder en tjänst som är kompatibel med våra lösenordskyddande standardavtalsfiler.
Vid frågor om DocuSign går det bra att kontakta Apposite Technology Partners som representerar DocuSign i Sverige.