Hoppa till innehåll

Hej vd: Shreerang Talekar, TCS

TCS etablerades i Norden år 1991 och har i dag över 20 000 medarbetare som arbetar för kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark.  Under de senaste elva åren har TCS i Sverige rankats som den bästa leverantören av IT-konsulttjänster av sina kunder och dessutom utsetts till ”Top Employer” i Sverige i lika många år av den oberoende organisationen Top Employers Institute. I vår artikelserie ”Hej vd” berättar Shreerang Talekar, Landschef för TCS i Sverige och Norden, om nycklarna till framgången.

TCS har haft högst kundnöjdhet bland it-bolag i Sverige de senaste åren. Hur har ni uppnått detta?

– Först och främst vill jag säga att vi är mycket glada över att få detta erkännande från våra kunder i Sverige och Norden flera år i rad. Vi är väldigt tacksamma för deras tillit och förtroende för oss som långsiktig partner, säger Shreerang Talekar och fortsätter:

Kundfokus är kärnan i allt vi gör: att ha förståelse för våra kunders unika utmaningar, att ha ett nära samarbeta med democh att hjälpa kunderna med innovativa lösningar är avgörande för vår fortsatta framgång. Vi ser till att sätta upp team med rätt kompetens och att integrera teamen i kundens arbetsmiljö. Att skapa en gemensam kultur räcker långt för att utveckla långa och starka relationer. Utöver vår tekniska kompetens uppskattar våra kunder också vårt agila och proaktiva sätt att arbeta och att vi alltid är lösningsorienterade.

Hur arbetar ni med kompetensförsörjningen?

– Vi gör stora investeringar för att hålla oss i framkant avseende kompetens och kapacitet i en industrisektor som är extremt dynamisk och konkurrensutsatt. Vi bevakar och bidrar kontinuerligt till utveckling och implementering av nya tekniker, tjänster, lösningar och affärsmodeller. För att alltid vara i framkant och kunna möte framtida behov hos våra kunder driver vi kompetensutvecklingsprogram i stor skala inom vårt företag. Vi har under det senaste året genomfört över 50 miljoner timmars utbildning på TCS, där bland annat 350 000 konsulter har utbildats på grundläggande och avancerade nivåer inom generativ AI. Liknande utbildningar genomförs även inom andra områden, till exempel cybersäkerhet, hållbarhet, kvantberäkning samt nästa generationer av ERP, moln och leveranskedjor. Vi har en stark intern organisation för kompetensutveckling som arbetar med Centers of Excellence, CTO-funktioner, allianspartners och akademin. Viktigt att notera att sådana program också körs på funktionella kompetenser, beteendeförmågor, ledarskapsutveckling och andra färdigheter.

– Ur ett kapacitetsperspektiv fortsätter vi att anställa på alla nivåer – från unga nyexaminerade från ledande universitethela vägen till branscherfarna yrkesverksamma med djup expertis. Vi samarbetar redan med en stor mängd universitet runt om i världen för att få tillgång till rätt kompetens, och vi kommer även att fördjupa samarbeten med universitet i Sverige och i övriga Norden för att säkra rätt kompetens i vår region.

”Vi har under det senaste året genomfört över 50 miljoner timmars utbildning på TCS”

Shreerang Talekar

Hur ser du på den svenska techbranschens utveckling och framtid?

– Sverige har alltid legat i framkant vad det gäller teknik och har en rik historia av att vara en bra grogrund för nya, innovativa företag. Detta är något jag personligen tror kommer att fortsätta i framtiden. Sverige fortsätter att investera i infrastruktur för forskning och utveckling, har ett starkt stöd för startupmiljön och -kulturen, möjliggör finansiering från både privat och offentlig sektor samt har ett utmärkt utbildningssystem som främjar en kultur för att tänka stort och annorlunda.

– Samtidigt överstiger efterfrågan på kvalificerad arbetskraft vida det nuvarande utbudet i Sverige, precis som i de flesta ekonomier idag. Kompetensunderskottet ökar nästan dagligen. För hållbar tillväxt och för att förbli konkurrenskraftiga behöver företag bland annat ett stort antal tekniska ingenjörer, digitala analytiker, datavetare, AI- och experter på nästa generations tekniker. Här behöver alla bidra till att skapa ett ökat intresse för STEM-ämnen bland kommande generationer och ge dem möjligheter att tillämpa sina kunskaper i företagsmiljön, oavsett erfarenhetsnivå. Det är en systematisk process och kräver djupt engagemang. Tillsammans kan vi arbeta för att säkerställa tillgång till kompetens för svenska företag, både i form av lokala och externa talanger. 

Hur arbetar TCS med hållbarhetsfrågor?

– Hållbarhetsteman, i bred bemärkelse, genomsyrar hela vår verksamhet. Vi tittar på det utifrån fem olika områden: mänskligt kapital (anställda, mångfald, rättvisa, inkludering, hälsa, säkerhet och arbetspraxis), intellektuellt kapital (vår IP, kunskap, hårda och mjuka förmågor), naturkapital (resurser vi använder att driva vår verksamhet globalt och lokalt, t.ex. i Sverige), Tillverkat kapital (infrastruktur och tillgångar som behövs för att driva vår och våra kunders verksamhet), Socialt & Relationskapital (alla intressenter inklusive kunder, partners med flera, goodwill och förtroende). För var och en av dessa kapital har vi tydliga mål om var vi vill vara, vilket ligger betydligt över branschens riktmärken. På företagsnivå har vi givetvis också lagt upp våra nettonoll-ambitioner och SBTi-mål.

– På en mer lokal nivå har vi genom åren arbetat genom ett antal olika initiativ för att locka fler kvinnor att arbeta inom ingenjörsyrken, gjort investeringar för att göra STEM-ämnen mer intressanta för skolelever, bidragit med våra forskare för att utveckla digitala tvillingar för att minska matavfall, med mera. På senare tid har vi även samarbetat med Ecpat för att hjälpa till att utveckla digitala lösningar. Ett annat exempel är vårt långa samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Samtidigt ska vi implementera relevanta hållbarhetsmål i vår verksamhet i Sverige för att skapa en frodande arbetsmiljö för våra anställda, ha hållbara leveranskedjor och minska vår egen miljöpåverkan. Vi är koldioxidneutrala i vår affärsverksamhet i regionen och uppmuntrar åtgärder för att vara nettonoll och koldioxidnegativ där det är möjligt. 

Vad ser ni för uppsidor med medlemskapet i TechSverige?

– Det är viktigt för oss att vara en del av en av landets största organisationer som främjar teknik i näringslivet. TechSverige erbjuder också en bra plattform för att föra samman personer från olika företag inom liknande branscher, vilket ger möjligheter att utbyta erfarenheter och idéer i frågor som är viktiga för svenskt näringsliv och samhället i stort. Vi ser fram emot att göra en positiv inverkan genom vårt samarbete med TechSverige.